سایت غلمان یاب برای نسوان مومنه و عفیفه نمازخوان و قرآن خوان برای بهره مندی دنیوی و اخروی ................................. سایت غلمان یاب وعده الله است برای نسوان مومنه محجبه و عفیفه قرآن خوان و نماز خوان .

موضوعات جستجوی غلمان برای زنان حزب اللهی جهت جهاد النکاح


جاذبه و روش سکس و جماع زنان محجبه مسلمان:


حضرت زهرایی (شب تا صبح با کلفتها سر کننده)

حضرت خدیجه ای (بچه باز)

حضرت زینبی (حال با شمر و یزید)

حضرت نرجسی (حال با مومن بی شوشول)

حضرت عایشه ای (پیرمرد باز)

حضرت سوسنی (نقی هپی بازی)

ام البنینی (قمرساز)

خجسته خانمی(رهبر باز)

حاج خانومی (حاجی بنجل باز)نوع غلمان:

آخوند

پاسدار

وزیر

نماینده مجلس

سرباز گمنام امام زمان

بسیجی

ساندیس خور


بینش غلمان:داعشی

طالبان

حزب اللهی

جناح راستی

جناح چپی

ملی مذهبی

روشنفکر دینی


تیپ غلمان:

1-مثل امام زمان مفعول و زنا زاده باشد

2-شبیه مقام عظما ولایت

شبیه احمد خاتمی

نِمِری

حبشی

زَک زَکی

جنتی

اژه ای

تیپ فیروزآبادی

یوزارسیفی

شبیه پور محمدی